361. Μορφές της Σύγχρονης Οικογένειας (Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς)