376_Εργαστήρι Κατασκευής Παιχνιδιών του Κόσμου (Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας)