567_Πρόγραμμα Παγκόσμιων Σχολείων (Δίκτυο των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (U.N. Sustainable Development Solutions Network )