560_Ενδυνάμωση των κοριτσιών στην εκπαίδευση Steam μέσω Ρομποτικής και Προγραμματισμού (Robogirls) - Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής