104_Μια Διδακτική Πρόταση για τη Διδασκαλία του "Επιχειρείν" στην Εκπαίδευση (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας)

Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία του «επιχειρείν» στην εκπαίδευση (ΔΔΕ Πιερίας)