128_Ρούλης ο κουβαρούλης και Ρίτσα η Κουβαρίτσα ( ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΟΡΑΜΑ)