128_Ρούλης ο κουβαρούλης και Ρίτσα η Κουβαρίτσα (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πέλλας "ΟΡΑΜΑ")