473_529_«Πού πας καραβάκι με τέτοιον καιρό; - Η Ναυτική παράδοση του Αιγαίου» - Φορέας Πολιτισμού Ι.Μ.Δ. «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος»

473