255_Σχολική Διαμεσολάβηση-Πρόληψη και Επίλυση της σχολικής βίας (ΚΕΔΕ)