92_Σώσε τις Θάλασσες από τα Πλαστικά (ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ)