534_Διαχείριση της αντιπαράθεσης στο σχολείο. Δραστηριότητες για την ειρηνική συνύπαρξη, τη συνεργασία και την κοινωνική κινητοποίηση- ΑΝΤΙΓΟΝΗ