463_Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού)