510_ΕΝΕΡΓΩ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ - Ενδιαφέρομαι, γνωρίζω, συμμετέχω, δρω: Διαμορφώνοντας την ιδιότητα του δημοκρατικού πολίτη - ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ