304_ΤΙΤΛΟΣ: «Φέρνουμε τη φύση στην τάξη και κάνουμε τα πάρκα τάξη μας. Η δημιουργία ενός Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης. ΦΟΡΕΑΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής