433_Τίτλος: Η εκπαίδευση στον αρχαίο κόσμο – Αθήνα, Σπάρτη, Περσική Αυτοκρατορία – Ομοιότητες και διαφορές - Φορέας: Διεύθυνση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης