326_Κλείσε τις Ομπρέλες, Βρέχει Δικαιώματα (Γραφείο Αγωγής Υγείας Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης)