137_Η Σχολική Τάξη συναντά τον Επιστήμονα (Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό)