217_Γνωρίζοντας την κατοικία του χθες, σχεδιάζω την κατοικία του σήμερα (Κ.Π.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ)