217_Γνωρίζοντας την Κατοικία του Χθες, Σχεδιάζω την Κατοικία του Σήμερα (Κ.Π.Ε. Φιλίππων)