281_Της Λίμνης το Νερό, της Θάλασσας το Αλάτι… της Λιμνοθάλασσας Παλάτι! (Κ.Π.Ε. Μεσολογγίου)