295_Τίτλος: Οδός 7ης Μαρτίου- Ο δρόμος προς την απελευθέρωση_Φορέας: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου