364. Η Μόνη "Ασθένεια" είναι ο Ρατσισμός (Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς)