224β_Μικροί Μετεωρολόγοι (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ STEM) Α-Γ Δημοτικού