294_Τίτλος: Ο Lago , o De Vecchi και ο χαμένος θησαυρός της Τσαμπίκας. Φορέας: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου