430_Βιοποικιλότητα – H Έκφραση της Ποικιλίας της Ζωής (Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης)