535_Κλιματική Αλλαγή και Τέχνη (TrashArt). Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από την κατασκευή έργων Τέχνης από “άχρηστα” υλικά»