332_Είσαι Δίκαιος (Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος)