210_ΕΛεΦυς - Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)