432_Ο Δρόμος της Γραφής - Η Πορεία των Διαφορετικών Λαών προς Ένα Κοινό Ζητούμενο - Από τις Βραχογραφίες στο Ελληνικό Φωνητικό Αλφάβητο (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης)