232στ_Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)