224δ_Οι Επιστήμονες και οι Μηχανικοί του Αύριο (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ STEM) Α - Γ Γυμνασίου