505_Παιδική HELMEPA - Η φίλη μας η θάλασσα (HELMEPA – Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος)