232γ_Μαθαίνω να Φροντίζω την Υγεία Μου - Ατομική Υγιεινή (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)