445_Το ταξίδι του Ήρωα ΦΟΡΕΑΣ: Κοι.Σ.ΕΠ. "Συνήχηση"