341_Το Σώμα μου Είναι Δικό μου! Το Αγαπώ και το Σέβομαι! (Γραφείο Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης / Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση Εκπαιδευτικής Καινοτομίας)