194_Κοινωνικά Δικαιώματα - Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση (Α΄ Διεύθυνση δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας)