194_Κοινωνικά Δικαιώματα-Το δικαίωμα στην Εκπαίδευση (Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ-ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ Σ.)