Νεαροί Ερευνητές Ερμηνεύουν το Περιβάλλο ν με την Τεχνολογία των Web GIS (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας)