126_Η Λίμνη Πολυφύτου το 2030-Συζητάμε το μέλλον της Λίμνης μας (ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. -Κ.Π.Ε. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ-ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, ΚΟΝΤΟΥΛΑ Μ.)