126_Η Λίμνη Πολυφύτου το 2030 – Συζητάμε για το Μέλλον της Λίμνης μας (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης [Κ.Π.Ε.] Βελβεντού - Σιάτιστας)