40_Φυσικές Καταστροφές και Κλιματική Αλλαγή (ΕΚΠΑ-Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος)