287_Το Μοντέλο της Κρεμαστής Γέφυρας - Τρεις ασκήσεις σταδιοδρομίας (1ο ΚΕΣΥ Α' ΑΘΗΝΑΣ)