Πρόγραμμα ανάπτυξης του αλληλοσεβασμού και της διαφορετικότητας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης)