492_Παρέα με έναν Μύθο! Καλλιεργώντας την Κοινωνική και Συναισθηματική Νοημοσύνη των Παιδιών και των Εφήβων (Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης & Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» )