535_Κλιματική Αλλαγή και Τέχνη (TrashArt). Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση μέσα από την Κατασκευή Έργων Τέχνης από “Άχρηστα” Υλικά» ( Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής )