304_Φέρνουμε τη Φύση στην Τάξη και Κάνουμε τα Πάρκα Τάξη μας. Η Δημιουργία ενός Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)