343. Ταινίες - Μια Γλώσσα χωρίς Σύνορα: Εκπαιδευτικοί Οδηγοί Μελέτης Παιδικών Ταινιών (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας [Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.])