232_Υποστήριξη Δράσεων Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΕΛ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)