372β_ Η Βιογραφία του Νίκου Καζαντζάκη (Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)