3498_Με Δορυφόρο Βοηθό Καμμένες Εκτάσεις Χαρτογραφώ (Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)

Λίστα αναπαραγωγής στο YouTube όπου περιέχονται σύντομα how-to videos για την εφαρμογή EO Browser https://youtube.com/playlist?list=PLbnHTk96k3MVyMlYmSw-srVQvN2rjbDtl