473_529_Πού Πας Καραβάκι με Τέτοιον Καιρό; - Η Ναυτική Παράδοση του Αιγαίου (Φορέας Πολιτισμού Ι.Μ.Δ. (Μαγνήτων Κιβωτός, για τη Διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος)