328_Η Ιστορία σου, Είναι Ιστορία της Πόλης σου (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών)