66. Αναγνωρίζοντας τα Έμφυλα Στερεότυπα μέσα από την Μουσική (ΚΜΟΠ - Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού)