255_Σχολική Διαμεσολάβηση: Πρόληψη και Επίλυση της Ενδοσχολικής Βίας (Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη [Κ.Ε.Δ.Ε.])